تجهیزات صوتی

موسیقی سنتی

موسیقی سنتی در کشورمان ابعاد بسیار گسترده ای دارد که خاصه انواع اقوام سرافراز ایرانی است . این نوع موسیقی ریشه در سنت قومی ملتها و […]

اجاره اسپیکر در نوروز ۱۴۰۰

اجاره اسپیکر در نوروز ۱۴۰۰ بصورت تمام وقت و ارائه سیستمهای روز و برندهای برتر در حوزه صدابرداری دیجیتالی برای سمینارها و مراسمهای شرکتی . شرکت […]
مشخصات باند خوب

مشخصات باند خوب

مشخصات باند خوب از دید اجاره دهندگان اسپیکر و لوازم نور پردازی بسیار دقیق و کارشناسانه اسصت. البته بحث در مورد مشخصات باند خوب بسیار گسترده […]
اجاره اسپیکر مهمانی

اجاره اسپیکر مهمانی

اجاره اسپیکر مهمانی یکی از مهمترین فعالبتهای ما در شرکت دی جی استار است. بطور کلی در شغل اجاره اسپیکر مهمانی رنت دهندگان میباییت از اسپبکرهای […]