دستگاه دیجی پایونیر

کرایه سیستم مهمانی
اجاره باند و اکو
19/11/2018
تفاوت باند اکتیو با پسیو
تفاوت باند های اکتیو با پسیو
30/11/2018

دستگاه دیجی پایونیر

دستگاه دیجی پایونیر برترین برند دستگاه دی جی در کشورمان است که قابیتهای بسیاری دارد.

همانطور که می دانیدپخش موسیقی و موزیک در جشنها و مراسمات ما ایرانی ها ریشه ایی قدیمی دارد.

شما تا چه حد با دستگاه DJ آشنا یی دارید؟آیا قصد اجاره دستگاه دیجی پایونیررا دارید؟
با توجه به قابلیت اتصال USB به برخی از مدل های موجود دستگاه دیجی پایونیر
میتوانیم از هارد دیسک های اکسترنال نیز برای هر چه بهتر شدن اجرایتان استفاده کنید

 هر میکسر توان دریافت از دو پلیر را به صورت همزمان دارد
ودر عین حال کنتلرر از تعداد بیشتری دیک پ شتیبانی میکند.

دیجیها بیشتر مایل به استفاده از کنترلر هستندو البته دستگاه دیجی
و کنتلرتفاوتها و همچنین معایب و برتریهای نسبت به هم دارند که در
مباحث اینده توضیح خواهم داد
خرید دستگاه دیجی

 اجاره دستگاه دیجی پایونیر

دستگاه دیجی پایونیر